A. Verkoopkosten

 

 • Reclame- & advertentiekosten
  • Naamkaartjes, drukwerk, website, advertentiekosten, beurskosten
 • Representatiekosten (aftrekbeperking)
  • Cadeaus
 • Reis- & verblijfkosten
  • Zakelijke reiskosten zoals (openbaar) vervoer, vliegtickets, taxi, lokale huurauto, hotel
 • Verteerkosten (aftrekbeperking)
  • Eten en drinken onderweg
 • Overige verkoopkosten
  • Verpakkings- en vrachtkosten

Bijzonderheden

 • Representatie- en verteerkosten zijn voor 20% / 26,5% niet aftrekbaar (2018) afhankelijk van de gekozen rechtsvorm
 • In principe moet per uitgave worden gespecificeerd met wie of voor wie de kosten zijn gemaakt
 • BTW bij verteerkosten is alleen verrekenbaar indien de bestelling niet in de horecagelegenheid wordt genuttigd
 • BTW buitenland is niet verrekenbaar (tenzij ingewikkelde terugvorderingsprocedure)

 

B. Kantoorkosten

 

 • Kantoorbenodigdheden
  • Papierwaren, batterijen, schrijfwaren, elektronica
 • Contributies en abonnementen
  • Zakelijke contributies en abonnementen
 • Portokosten
  • Zakelijke portokosten
 • Telecom kosten (vast / mobiel / internet)
  • Kosten van vaste en mobiele telefonie alsmede internet
  • Investering in vaste en mobiele telefoon(systemen)
 • Computerkosten
  • Kosten van computer (tablet) hard- en software
 • Drukwerk
  • Kosten van drukwerk
 • Vakliteratuur / scholing
  • Kosten van vakliteratuur en beroepsgerelateerde scholingskosten zoals inschrijfkosten, kosten studiemateriaal en examens
 • Adviseurskosten
  • Accountantskosten, Juridische kosten of Administratiekosten
 • Boetes
  • Boetes van de belastingdienst (niet aftrekbaar)
  • Verkeersboetes (niet aftrekbaar)
 • Verzekeringen algemeen
  • Zakelijke verzekeringen
 • Algemene kosten
  • Diverse zakelijke kosten

 

Bijzonderheden

 • Is bij mobiele telefonie en internet sprake van privégebruik dan wordt dit in de administratie verwerkt.
 • Van de administratiekosten is een deel privé als ook de aangifte inkomstenbelasting wordt verzorgd.
 • Bedrijfsmiddelen met een aanschafwaarde > € 450 worden als investering gezien en worden doorgaans over een periode van 5 jaar afgeschreven

 

C. Exploitatiekosten

 • Huur en leasing machines & installaties
  • Kosten van huur van machines en installaties
  • Kosten van transport en verzekering
 • Gereedschappen
  • Aankoop van gereedschappen
  • Speciaal maatwerksoftware
 • Werkkleding
  • Werkkleding van de ondernemer en het personeel. In het algemeen komt alleen heel specifieke werkkleding voor aftrek in aanmerking. Koop bij voorkeur kleding en schoeisel bij gespecialiseerde zaken in bedrijfskleding.
 • Overige kosten aan machines & installaties
  • Verzekering, onderhoud, keuringen

 

Bijzonderheden 

 • Bij gereedschappen is sprake van investeringen wanneer het aanschafbedag > € 450. Deze worden doorgaans in 5 jaar afgeschreven (ook maatwerksoftware)

 

D. Huisvestingskosten

 

 • Huur gebouwen
  • Huur van werk- en opslagruimtes alsmede terreinen
 • Openbare kosten
  • OZB & vaste lasten, verzekering onroerende zaken
 • Onderhoud onroerende zaken
  • Kosten voor onderhoud en reparatie
 • Klein inventaris
  • Artikelen en producten < € 450
 • Verbruikskosten
  • Gas, water en licht, verwarmings- en schoonmaakkosten

 

Bijzonderheden

 • Heb je een niet zelfstandige kantoor- of werkruimte in je woonhuis, dan kun je wellicht een deel van de btw terugvorderen. Hieronder een rekenvoorbeeld.
  • Oppervlakte woonhuis : 150 m2 ; oppervlakte kantoorruimte : 9 m2
  • Energienota : € 1.936, waarvan € 336 btw
  • Terug te vorderen btw : 9/150 x € 336 = € 20