Je bent niet zomaar een ondernemer

 

Het belangrijkste is hoe de belastingdienst jouw activiteiten ziet. Voor de omzetbelasting (btw) zijn er de volgende criteria:

 • Er worden goederen of diensten geleverd.
 • De ondernemer vraagt meer dan een symbolische vergoeding voor de goederen of diensten.
 • De ondernemer neemt deel aan het normale economische verkeer en doet dat ook geregeld (duurzaamheid).

Voor de inkomstenbelasting is winst uit onderneming één van de soorten arbeidsinkomsten, te onderscheiden van loon en resultaat uit overige werkzaamheden. Er gelden onder andere de volgende eisen:

 • Winst maken
  • Het bedrijf moet op een zekere termijn winst maken. Dat hoeft niet meteen de eerste twee jaar maar is uiteindelijk wel een harde eis. Een ondernemingsplan kan helpen de winstkansen duidelijk te maken.
 • Ondernemersrisico lopen
  • De ondernemer moet het risico lopen dat hij geen omzet meer heeft en/of dat debiteuren niet betalen.
 • Openbaarheid en zichtbaarheid
  • De onderneming moet zichtbaar zijn in het maatschappelijk verkeer door promotie en publiciteit.
 • Meerdere opdrachtgevers of afnemers
  • De verhouding tussen de opdrachten is daarbij voor freelancers van belang. Als 90% van de inkomsten van één opdrachtgever komt, en de rest van twee, is mogelijk niet aan de eis voldaan. Het kan helpen als hiervoor ook andere mensen ingezet kunnen worden en/of de uren bijvoorbeeld wisselend zijn.

 

Feitelijk moet er aan alle 4 de voorwaarden worden voldaan om als ondernemer gezien te worden. Is dat niet het geval dan worden alle inkomsten beschouwd als 'resultaat overige werkzaamheden'. Je komt dan niet in aanmerking voor MKB winstvrijstelling, zelfstandigenaftrek en startersaftrek.