Bewaar je administratie goed

 

De belasting verlangt van je dat je je volledige administratie gedurende 7 jaar bewaard (als er onroerende zaken zijn 10 jaar). Tot de administratie behoren alle bescheiden ook email, inkoopbonnen, offertes etc etc. We adviseren u ook alle privé en zakelijke correspondentie en documenten mbt de volgende onderwerpen te bewaren.

 • Belastingen (btw, inkomstenbelasting, gemeenteheffingen)
 • Verzekeringen (auto, zaak, onroerend goed)
 • Eigendomspapieren
 • Schulden, hypotheek, huur en lease
 • Overeenkomsten met leveranciers en klanten
 • Telecom (telefoon, internet)
 • Persoonlijk (Paspoort, ID, Rijbewijs)
 • Overig (KvK, Kadaster)
 • Energie en water
 • Brandstofbonnen en onderhoudsnota’s auto, ook indien geen auto van de zaak wordt gereden
 • Ook uw (digitale) agenda moet u bewaren

U mag facturen en bonnetjes ook scannen en digitaal bewaren. Er moet dan wel sprake zijn van een juiste en volledige weergave van het origineel. Komt een factuur via e-mail dan moet je ook de e-mail zelf bewaren.

 

Alle documenten moeten zodanig worden bewaard dat ze snel zijn aan te leveren als de belastingdienst hierom zou vragen. Let er op dat documenten die u op een portal kunt downloaden niet altijd beschikbaar blijven, sla deze documenten op. Voorbeelden zijn de bankafschriften of telecomafschriften.

 

Digitaal

Maak kopieën van de belangrijkste documenten en sla ze digitaal op. Zorg voor een back-up op een andere medium/andere locatie (cloud).

 

Nota

Als u niet beschikt over een zakelijke bankrekening maar alle ontvangsten en betalingen via uw privérekening laat lopen, dan moet u ook alle afschriften van uw privérekening 7 jaar bewaren.